Holistisk Forløb

Mærk at du kan blive mere kraftfuld end du havde forestillet dig!

Dine gener kan transformeres, dine medfødte fysiske udfordringer kan få mindre betydning, din krop og dit værd kan bygges op gennem mad, bevægelse, kontakt, åndedræt, forløsninger, befrielser og nye måder at gå til hverdagen og verden på.

 

  1. konsultation vare 1.5 time og handler om at afdække tilstande og grundproblematikker. Du får kostvejledning og måske en enkelt øvelser med hjem.
  2. Konsultation vare 1.5 time og vi arbejder med 2-5 yogaøvelser specielt udvalgt til dine behov. Herefter ser vi på om det fungerer eller vi skal justerer i mad og kosttilskud. Endelig når vi at tune ind på følelser og hvad der kan gemme sig under overfladen.
  3. Her laver vi en fordybelse, dvs en rejse ind i din krop for at høre hvad den har at fortælle. Dens budskaber gør indtryk, giver mulighed for at forløse og kan give peg om konstruktive veje at gå eller skridt at tage for en videre heling og helbredelse.
  4. Gang er sidste gang i dette forløb. Vi følger helt dine behov og fortsætter arbejdet der hvor det giver mest mening. Om det er ernæring, krop eller yoga. Muligvis en kombination.

Forløbet kan selvfølgelig forlænges med et ønsket antal gange eller fra gang til gang.

Forløbet egner sig rigtig godt til mennesker med spiseforstyrrelser, mangeårige problematikker eller langvarig sygdom, følelsesmæssige udfordringer som stress og depression eller angst.

 

Din sundhed og livskraft er et direkte produkt af hvad du spiser, hvordan du bevæger dig og hvordan du tænker. Det holistiske forløb rummer både ernæringsterapi, yoga og kropsterapi og evt. mindfulness.

Det har enorm betydning hvordan dine omgivelser har mødt dig og støttet dig – eller ikke. Selvfølgelig har betingelser og hændelser i din omgivende verden grundlagt følelser og reaktionsmønstre og de manifesterer sig i kropslige lidelser og sygdomme som fordøjelsesproblemer, autoimmune sygdomme, kræft og hjertekar-sygdomme.

Du kan forløse dem og helbrede de sår som engang opstod. De er fortid og du kan hjælpes til nye veje, vi kan danne nye spor i hjernen og i vores nervesystem. Vi kan skabe ny kraft i kroppen så den kan hele begynde at fungerer som den oprindeligt kunne, inden der kom alle disse slør af forsvar og nedsatte funktioner.

Hvis der har været mange bump på vejen, megen utryghed, uforudsigelighed, følelser af ensomhed og afmagt, så vil vores system være stærkt påvirket af det. Men det kan altid forandres og du kan gøre dig selv fri af din opvækst, din historie, af andre menneskers domme, mangler, kulturelle normer og hvad vi ellers præges af.