Functional Medicin

Funktionel medicin er en tilgang til sygdom og behandling, som er udviklet af læger i USA. Det er at se et menneske, som har en funktionsforstyrrelse (der kan forbedres) fremfor at se på et menneske, som har en diagnose (som låser os fast i sygdom).

Funktionel medicin er anerkendelsen af, at kroppen eller mennesket påvirkes af det miljø, vi lever i. Vores miljø gør noget ved vores måde at fungere på. Hvordan påvirker vores mad, motion, søvn, relationer, tidligere sygdomme og chok vores hormoner, vores indre relationer cellerne imellem. Der er altid en kaskade af reaktioner på et hormonudsving. Hvad skaber det af tilstande i os? Kan cellerne i tarmen beskytte os mod indtrængen af uhensigtsmæssige molekyler (fra mad eller tarmflora). Kan cellerne optage de molekyler (byggesten) der tilbydes, kan mitochondrierne (energifabrikkerne) i cellerne omsætte næringsstofferne til energi og kan vi udnytte energien. Disse ting er meget væsentlige for vores velbefindende og sundhed. Vi kan gennem grundige analyser af symptombillede afdække meget af det som foregår inde i kroppen.

Vores hormoner som er kroppens kommunikationskanaler har en helt afgørende rolle for hvordan vi fungerer. Det påvirker vores funktionsevne, vores helingsevne og vores livskraft. Gennem positive miljøforandringer forandres funktionsevnen. Dette er omdrejningspunktet i funktionel medicin. Hvis det sunde miljø med nok søvn/bevægelse/god mad/gode relationer m.m. ikke er muligt, så undersøger vi hvorfor og hvad der kan hjælpe i en gunstigere retning. I funktionel medicin er det kunsten at stille de spørgsmål, der fører frem til en forståelse af det som er sket i kroppen.

Derfor er behandlingsvejene både individuelle og mangfoldige.

Som ernæringsterapeut arbejder jeg grundlæggende med den mad vi putter i munden, da det er byggestene og brændstof til cellerne og hormonerne og hele den konstruktion vi kalder krop og hjernen. Indenfor funktionel medicin betragtes maden som det stærkeste værktøj vi har til at regulerer og balancerer vores krop og helbred. Du kan skabe helse og vitalitet gennem din daglige mad.

Maden kan henholdsvis hæmme og fremme inflammatoriske processer og hormonelle strømme.

Gennem erkendelsen af, at ingen enkeltfaktor er årsag til sygdoms opståen eller forsvinden, har jeg gennem årene uddannet mig grundigt indenfor forskellige kropsterapeutiske metoder. Jeg har oplevet og set forskning som viser en meget kraftfuld effekt af yoga. Jeg tilbyder derfor yoga og mindfulness i kombination med ernæringsterapi.

Sygdom er altid et udtryk for kroppens forsøg på at tilpasse sig de krav, der er fra livsstilen og miljøet. Tilpasningen har så nogle bivirkninger, derfor søger jeg at skabe et grundlag for en livsstil og et miljø, der kan hjælpe kroppen til balance og overskud.