Functional Medicin

Funktionel medicin er en tilgang til sygdom og behandling, som er udviklet af læger i USA. Det er at se et menneske, som har en funktionsforstyrrelse (der kan forbedres) fremfor at se på et menneske, som har en diagnose (som låser os fast i sygdom).

Funktionel medicin er anerkendelsen af, at kroppen eller mennesket påvirkes af det miljø, vi lever i. Vores miljø gør noget ved vores måde at fungere på. På makroplan, kan armen løftes eller kan kroppen fordøje maden vi spiser? På mikroplan, kan cellerne i tarmen beskytte os mod indtrængen af uhensigtsmæssige molekyler (fra mad eller tarmflora). Kan cellerne optage de molekyler (byggesten) der tilbydes, kan mitochondrierne (energifabrikkerne) i cellerne omsætte næringsstofferne til energi og kan vi udnytte energien. Disse ting er meget væsentlige for vores velbefindende og sundhed.

Vores hormoner som er kroppens kommunikationskanaler har en helt afgørende rolle for hvordan vi fungerer. Det påvirker vores funktionsevne, vores helingsevne og vores livskraft. Gennem positive miljøforandringer forandres funktionsevnen. Dette er der stor opmærksomhed i funktionel medicin. Og hvis det sunde miljø med nok søvn/bevægelse/god mad/gode relationer m.m. ikke er muligt, så undersøger vi hvorfor og hvad der kan hjælpe det. I funktionel medicin er det kunsten at stille de spørgsmål der fører frem til en forståelse af det som er sket i kroppen.

Derfor er behandlingsvejene både individuelle og mangfoldige.

Hos ernæringsterapeuten arbejder vi grundlæggende med den mad vi putter i munden, da det er byggestene og brændstof til cellerne og hormonerne og hele den konstruktion vi kalder krop og hjernen. Indenfor funktionel medicinbetragtes maden som det stærkeste værktøj vi har til at regulerer og balancerer vores krop og helbred. Du kan skabe helse og vitalitet gennem din daglige mad.

Maden kan henholdsvis hæmme og fremme inflammatoriske processer og hormonelle strømme.

Gennem erkendelsen af, at ingen enkeltfaktor er årsag til sygdoms opståen eller forsvinden, har jeg gennem årene uddannet mig grundigt indenfor forskellige kropsterapeutiske metoder. Se punket under Behandlinger, og du kan herfra både overveje og mærke, hvad der føles som en god vej for dig.

Sygdom er altid et udtryk for kroppens evne til at søge at tilpasse sig de krav, der er fra livsstilen og miljøet. Tilpasningen har så nogle bivirkninger, derfor søger jeg at skabe et grundlag for en livsstil og et miljø, der kan hjælpe kroppen til balance og overskud.