Functional Medicin

Funktionel medicin er en tilgang til sygdom og behandling, som er udviklet af læger i USA. Det er at se et menneske, som har en funktionsforstyrrelse (der kan forbedres) fremfor at se på et menneske, som har en diagnose (som låser os fast i sygdom).

Funktionel medicin er anerkendelsen af, at kroppen eller mennesket påvirkes af det miljø, vi lever i. Vores miljø gør noget ved vores måde at fungerer på. På makroplan, kan armen løftes eller kan kroppen fordøje maden vi spiser. På mikroplan, kan cellerne i tarmen beskytte os mod indtrængen (fra tarm til “ind i krop og blod”) af uhensigtsmæssige molekyler. Kan cellerne optage de molekyler der tilbydes, kan mitochondrierne (energifabrikkerne) i cellerne omsætte molekylerne til energi og kan vi udnytte ernergien. Vores hormoner som er kroppens kommunikationskanaler har en helt afgørende rolle for hvordan vi fungerer. Det påvirker vores funktionsevne, vores helingsevne og vores livskraft. Gennem miljøforandringer forandres funktionsevnen. Dette er der stor opmærksomhed i funktionel medicin.

Miljøforandringer rummer elementer som maden vi putter i munden mange gange dagligt, måden vi bevæger os på – eller sidder stille. Vores psykosociale rammer vores søvnmønster, bagagen fra det levede liv bag os, tankerne vi tænker, vores følelse af mestring, tilstanden i tarmen og meget mere. Vores funktionsevne afhænger af balancen i det samspil, der er mellem vores livsstil, genetik og miljø. Derfor er behandlingsvejene både individuelle og mangfoldige.

Hos ernæringsterapeuten arbejder vi grundlæggende med den mad vi putter i munden, da det er byggestene og brændstof til cellerne og hormonerne og hele den konstruktion vi kalder krop og hjernen.     Indenfor funktionel medicinbetragtes maden som det stærkeste værktøj vi har til at regulerer og balancerer vores krop og helbred. Du kan skabe helse og vitalitet gennem din daglige mad.

Maden kan henholdsvis hæmme og fremme inflammatoriske processer og hormonelle bevægelser.

Gennem erkendelsen af, at ingen enkeltfaktor er årsag til sygdoms opståen eller forsvinden, har jeg gennem årene uddannet mig grundigt indenfor forskellige kropsterapeutiske metoder. Se punket under Behandlinger, og du kan herfra både overveje og mærke, hvad der føles som en god vej for dig.

Sygdom er altid et udtryk for kroppens evne til at søge at tilpasse sig de krav, der er fra livsstilen og miljøet. Tilpasningen har så nogle bivirkninger, derfor søger jeg at skabe en livsstil og et miljø, der kan hjælpe kroppen til balance og overskud.

Eksempler

En klient kan komme for at arbejde med at bedre høfeber, men oplever også, at astmatilstanden bedres.

Nogle kommer med maveproblemer og oplever, at træthed og hovedpine også forsvinder.

Overvægt, der behandles fornuftigt kan give sidegevinster som hudproblemer, der forsvinder, diabetes 2, der forsvinder, træthed og manglende koncentration oplever nogle også forbedres eller forsvinder.